صفحه ها
دسته
....
يادياران قديمي نرود از دل تنگ...
سایت
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1406503
تعداد نوشته ها : 878
تعداد نظرات : 1097

Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 

ف : فرستادم به کویش قاصد و بی طالعی بنگر

      که خود با یار خود بیگانه ای را آشنا کردم

                                            " آشفته ایروانی "

ق : قصه ی لیلی و مجنون پای تا سر خوانده ام

     هم تو از لیلی فزونی ، هم من از مجنون او

                                                " هلالی جغتایی "

ک : کسی که قیمت ایام وصل نشناسد

     ببایدش دو سه روزی مفارقت کردن

                                          "سعدی "

گ : گر ز آزردن من هست غرض مردن من

      مردم ، آزار مکش از پی آزردن من

                                          " وحشی بافقی "

ل : لبت گر بی سخن باشد ، نگاهت صد زبان دارد

    بدین مستانه دیدن ها ، نه خاموشی ، نه گویایی

                                          " مهدی سهیلی "

م : می نمایی ماه من رخسار و پنهان می شوی

    می کنی لطف و همان ساعت پشیمان می شوی

                                                  " صائب "

ن : نیست ما را غم دل هیچ که از دولت عشق

    هست غم نعمت ما ، عشق ولی نعمت ما

                                             " علینقی کمره ای "

و : وفا اگر نتوانی مرا ببر از یاد

    تو هم به عهد خودت ، کار روزگاران کن

                                           " مهدی سهیلی "

ه : هر نگهت ز روشنی کار ستاره می کند

   هر که دوبار بیندت ، عمر دوباره می کند

                                           " مهدی سهیلی "

ی : یک دل به سینه دارم و یک شهر دلستان

    بازار من ز گرمی سودا شکسته است !

                                          " هادی رنجی "

 

        به امید دیدار در اول بهمن ماه  88

 

دسته ها : مشاعره
سه شنبه 1 10 1388

 

 

س : ستاره های فلک را شمردن آسان نیست

       حساب داغ دل ما که می تواند کرد ؟

                                             "صائب "

ش : شهرت عشق کند زمزمه ی حسن بلند

    شد ز یوسف ، سخن عشق زلیخا مشهور

                                             " وحشی بافقی "

ص : صید را شرط نباشد همه در دام کشیدن

     به کمند توفتادم  که نگهدارمن آیی

                                       " شهریار "

ض : ضعف بر مجنون من کرد ه است عالم را وسیع

      هر کف خاکی مرا دامان صحرا می شود

                                      " صائب "

ط : طبیبم گفت : درمانی ندارد درد مهجوری

    غلط می گفت ، خود را کشتم و درمان خود کردم !

                                         " وحشی بافقی "

ظ : ظاهر و باطن ما آیینه ی یکدگرند

    خاک بر چشم حریفی که دهد بازی ما

                                        " صائب "

ع : عاشق به درد چاره کند باز درد را

    شویم به اشک چشم خود از چهره گرد را

                                          " طاهر قزوینی "

غ : غصه ام می کشد ای دل ، سخن صبر مگوی

    وه ! چرا گویی از آن کار که نتوانی کرد ؟

                                           "امیر خسرو دهلوی "

 

دسته ها : مشاعره
سه شنبه 1 10 1388

 

خ : خموش و گوشه نشینم ، مگر نگاه توام

     لطیف و زود گریزی مگر خیال منی ؟

                                  "سیمین بهبهانی "

د : دل زدستم برده اند اما نمی دانم که برد

   غمزه بر ابرو اشارت می کند ابرو به چشم !

                                    "بهار شیروانی "

ذ : ذره ام اما ز فیض داغ هستی سوز عشق

   روشنی بخش زمین و آسمان گردیده ام

                                     " نظام وفا "

ر : روز محشر هم نمی آیی به دیوان حساب

    پس حساب کشتگان عشق را کی می کنی ؟

                                       "فروغی بسطامی "

ز : ز سر بگذشت بی تو آب چشمم

    یکی از سر گذشتم بی تو این است

                                     "امید کرمانشاهی "

ژ : ژاله بر لاله فرو می چکد از دامن ابر

    خیز و با لاله رخی ساحت گلزار بپوی

                                        " ؟ "

 

دسته ها : مشاعره
سه شنبه 1 10 1388

 

 

به نام خدا

 

الف :آن روز که دور از تو شدم دانستم

غم می کشدم ، ولی به این زودی نه...

                                       "طلعت اصفهانی"

ب : به آشیانه ی گرم من آمدی خوش باد

ولی بگو چه کنم با غم پریدن تو ؟

                                   " مهدی سهیلی "

پ : پروانه به یک سوختن آزاد شد از شمع

بیچاره دل ماست که در سوز و گداز است

                                       " وصال شیرازی"

ت " تا دلی آتش نگیرد ، حرف جانسوزی نگوید

حال ما خواهی اگر، از گفته ی ما جست و جو کن

                                       " نظام وفا "

ث : ثمر سرو همین بس که تو آن را مانی

خاصه سروی که ز بستان محبت روید

                                    "محمد امین "

ج : جفا که با من دل خسته می کنی سهل است

غرض وفاست که با مردم دگر نکنی !

                                 " هلالی جغتایی "

چ : چشم رضا و مرحمت بر همه باز می کنی

چون که بخت ما رسد این همه ناز می کنی

                                          " سعدی "

ح : حدیث وصل تو شرطی نداشت بهر رقیب

کنون که نوبت ما شد ، هزار اگر دارد

                                        " صادق سرمد "

 

دسته ها : مشاعره
سه شنبه 1 10 1388

 

ل : لطف پنهانی او در حق من بسیار است

                                                گر چه ظاهر سخنش نیست ، سخن بسیار است

"وحشی بافقی"

م : مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس

                                               توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند

"حافظ"

ن : ناله خیزد ز دلم گاهی و آهی گاهی

                                        چون به خاطر گذرد یاد نگاهی گاهی

"نجف هندوستانی"

و : وضع زمانه قابل دیدن دوباره نیست

                                        رو پس نکرد هر که از این خاکدان گذشت!

"کلیم کاشانی"

ه : هر زمان به تنهایی با دلم کنم خلوت

                                             سایه های غم آید از درم به مهمانی

"مهدی سهیلی"

 

ی : یارم همدانی و خودم هیچ ندانی

                                             یارب ! چه کند هیچ ندان با همه دانی !

"عطار"

 

             به امید دیدار در اول دی ماه 88

دسته ها : مشاعره
يکشنبه 1 9 1388

 

 

ط : طلبش گر بکشد نیز مبارک طلبی است

                                              طالبی را که کسی مثل تو مطلوب شود

"وحشی بافقی"

ظ : ظالم به ظلم خویش گرفتار می شود

                                                از پیچ و تاب نیست رهایی کمند را

"صائب"

ع : عقل می گفت : که دل منزل و ماوای من است

                                         عشق خندید که : یا جای تو یا جای من است

"قوام السلطنه"

غ : غم از هر جا که در ماند فتد در جستجوی من

                                           بلا هر گه که سر گردان شود، آید به سوی من

"غزالی هروی"

ف : فریاد که جز اشک شب و آه سحرگاه

                                              اندر سفر عشق ، مرا همسفری نیست

"فروغی بسطامی"

ق : قامتی دیدم که می گوید : گه برخاستن

                                                کو قیامت ؟ تا تماشای قیام من کند ؟

"فروغی بسطامی "

ک : کس نتواند گرفت دامن دولت به زور

                                         کوشش بی فایده است ، وسمه بر ابروی کور

" ؟ "

گ : گیرم که آب و دانه دریغم نداشتند

                                          چون می کنند با غم بی همزبانی ام ؟

" شهریار"

 

دسته ها : مشاعره
يکشنبه 1 9 1388

 

 

 د : دلا در گریه وصل یار می خواه

                                                  دعا هنگام باران مستجاب است !

"آذری طوسی"

ذ : ذره ذره مگر از مهر تو بردارم دل

                                          ور نه دل بر نتوان داشت به یک بار از تو

"اهلی خراسانی"

ر : رفت و بی او زنده ماندم ، سخت جانی را نگر

                                         آمد و مردم ز خجلت ، شرمساری را ببین!

"صهبای قمی"

ز : زحمت چه می کشی پی درمان  ما طبیب

                                           ما به نمی شویم و تو بدنام می شوی

"شرف قزوینی"

ژ : ژاله از لاله های روی نگار

                                          دم به دم می چکد به لیل و نهار

" ؟ "

س : سرتا قدمم رفته به تاراج نگاهی

                                           از چشم و دلم مانده همین ، اشکی و آهی

"طاهر تویسرکانی"

ش : شبی در خواب ، او را با رقیبان در سخن دیدم

                                        نبیند هیچکس در خواب یارب آنچه من دیدم !

"رفیع خان باذل"

ص : صاف چون آیینه می باید شدن از خوب و بد

                                       هیچ چیز از هیچکس در دل نمی باید گرفت

"صائب"

ض : ضرب شمشیر تو را نازم که در هر ضربتی

                                                  جان سلمان را حیات جاودانی می دهد

"سلمان ساوجی"

 

دسته ها : مشاعره
يکشنبه 1 9 1388

 

     به نام خدا

                                     

الف :آفتابی زد و ویرانه ی دل روشن  کرد

                                         لیک افسوس ! که زود از سر دیوار گذشت

"عماد خراسانی"

ب : بس که بد می گذرد زندگی اهل جهان

                                         مردم از عمر چو سالی گذرد عید کنند

"صائب"

پ : پرسید ز دست من چه آید

                                         گفتم : که فقط دلم به دست آر

"اسدا...خیر اندیش"

ت : تو توانی این که دیگر، بر ما نیایی اما!

                                             چه کنی ؟ نمی توانی ، به خیال ما نیایی !

"دهقان سامانی"

ث : ثبات وصبر گنج بی زوال اند

                                             که منزل در دل ویرانه کردند

"صفا اصفهانی"

ج : جهان بر آب نهاده است و آدمی بر باد

                                                غلام همت آنم که دل بر او ننهاد

"سعدی"

چ : چون توانم از تو دل برداشتن ای غم که تو

                                             ترک عالم از برای خاطر ما کرده ای!

"ابوطالب تبریزی"

ح : حال من چون در نمی آید به نطق

                                              شرح حالم اشک خونین من است

"عطار نیشابوری"

خ : خدا تو را و مرا از بلا نگه دارد

                                              تو را ز درد و مرا از دوا نگه دارد

"غیاثای حلوایی"

دسته ها : مشاعره
يکشنبه 1 9 1388

 

 

ف:فریاد که در کام دلم زهر شد آخر

 

ذوقی که در ایام تماشای تو کردم

 

                                        "رشکی همدانی"

 

ق:قسمت ما ز جهان غیر پریشانی نیست

 

سرنوشت من و زلف تو به یک مضمون است

 

                                 "ابو تراب بیگ فرقتی"

 

ک: کند گر آرزوی دیدنت آیینه جا دارد

 

که از خورشید رویت در برابر رونما دارد

 

                                                   "کلیم"

 

گ:گیرم که نام من ز لبت محو گشت ومرد

 

یاد مرا چگونه فراموش می کنی؟

 

                                           "بهادر یگانه"

 

ل:لب فرو بسته ام از شرم و زبان نگهم

 

پیش چشمان سخنگوی تو گویاست هنوز

 

                                     "ابوالحسن ورزی"

 

م:من دوست ندارم که تو را دوست ندارم

 

توشرم نداری که ز من شرم نداری؟

 

                                        "اثیرالین فتوحی"

 

ن:نگه نداشت دل ما و جای رنجش نیست

 

ز دست بنده چه خیزد ؟خدا نگه دارد

 

                                                  "حافظ"

 

و:وقت آن آمد که در بزم وصالت جا کنم

 

دیده را از دیدن رویت ضیافت ها کنم

 

                                             "والهی قمی"

 

ه:همه عمرغنچه ماندیم وتبسمی نکردی

 

که دلت نخواست یک دم دل ما شکفته باشد

 

                                       "پژمان بختیاری"

 

ی:یارب غم عالم به کسی تنگ نگیرد

 

از شهر به صحرا شدم آن هم قفسی شد

 

                                                "خالص"

              به امید دیدار تا 1/9/88 

 

دسته ها : مشاعره
شنبه 2 8 1388

 

 

س:سینه ی پر حسرتی دارم که از اندوه او

 

تا به نزدیک لب آرم ، خنده را شیون شود!

 

                                   "نظیری نیشابوری"

 

ش:شنیدمت که نظر می کنی به حال ضعیفان

 

تبم گرفت ودلم خوش به انتظار عیادت

 

                                                "سعدی"

 

ص:صبح محشر سر زد وبخت امیدی سر نزد

 

درچه ساعت یارب این یوسف به چاه افتاده است؟

 

                                                 "صائب"

 

ض:ضعف شد قوت کارم که کسی پی نبرد

 

کاین منم یا که غباری ز پی محمل تو ؟!

 

                                         "یغمای جندقی"

 

ط:طبیب عشق مسیحا دم است ومشفق، لیک

 

چو درد در تو نبیند که را دوا بکند؟

 

                                                  "حافظ"

 

ظ:ظلم رها کن به وفا در گریز

 

خلق رها کن به خدا در گریز

 

                                                "نظامی"

 

ع:عشق آمد وصبر از دل دیوانه برون رفت

 

صد شکر که بیگانه از این خانه برون رفت

 

                                              "ضمیری"

 

غ:غم از هر جا که در ماند فتد در جستجوی من

 

بلا هر گه که سر گردان شود آید به سوی من

                                        "غزالی هروی"

 

دسته ها : مشاعره
شنبه 2 8 1388
X